Hotel dla zwierząt

Drapaki dla kotów

Fotografowanie

Adopcje

Zabezpieczenia

Hotel dla zwierząt / kotów, niskie ceny – Małopolska (Kraków)

Motto:

„WSZYSTKO ROBIMY Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT„

Regulamin

Regulamin – sprzedaży produktów marki Nasze Koty

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów kupna – sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej www.nasze-koty.com.pl oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki producenta a zarazem sprzedawcy Nasze Koty i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Oferta produktowa Nasze Koty dostępna pod adresem http://www.nasze-koty.com.pl, sprzedaż oraz produkcja prowadzona jest przez firmę FHU Eugeniusz Fiutowski, z siedzibą w Zelczynie 217, Wielkie Drogi 32-051. Numer NIP: 679-103-32-51, REGON: 350726585 (dalej:Nasze Koty lub Sprzedawca).

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
1. Firma produkcyjna Nasze Koty prowadzi sprzedaż drapaków dla kotów oraz innych artykułów dla zwierząt poprzez stronę internetową pod adresem http://www.nasze-koty.com.pl

KUPUJĄCY

2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Kupujący lub Klient).

PRODUKTY
3. Wszystkie towary oferowane na stronie www.nasze-koty.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
CENY

4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Nasze Koty są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
DOWODY ZAKUPU
5. Na wszystkie zamówione towary Nasze Koty wystawiane są dowody zakupu – paragony lub faktury VAT.

ZAMÓWIENIA 

6.Zamówienie w firmie Nasze Koty można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej – wiadomości wysłanej pod adres:  naszekoty@op.pl

Zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
7.W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia i zaakceptowaniu przez Klienta warunków zakupu, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt 6 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą Nasze Koty a Klientem.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
8.1.Czas realizacji zamówienia standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji w wyjątkowych przypadkach po uprzednim poinformowaniu Klienta.
8.2. W przypadku złożenia indywidualnego zamówienia przez Klienta na drapak Nasze Koty (istnieje możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie wysokości, średnicy, koloru obicia itp.),  wymagającego wykonania produktu specjalnie pod oczekiwania, termin realizacji zostanie ustalony indywidualnie.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU) I JEGO KOSZTY
9.Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
a)Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do Klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki – koszt zależny od ciężaru i wielkości drapaka zawiera się najczęściej w przedziale 20 do 30 PLN.
b)Odbiór osobisty zamówienia w magazynie (Zelczyna 217, 32-051 Wielkie Drogi) – bez dodatkowych opłat.

PŁATNOŚCI
10.Płatności za towar można dokonać u kuriera w chwili dostawy lub gotówką w momencie osobistego odbioru zamówienia. W przypadku zakupów towarów produkowanych na zamówienie zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU  I PROCEDURY REKLAMACYJNE

11.1.Drapaki oferowane na stronie www.nasze-koty.com.pl są objęte wieczystą gwarancją producenta Nasze Koty.
11.2.Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
11.3. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania lub naturalnego zużycia.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
12.Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.nasze-koty.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

Najlepsze miejsce
Dla Twojego pupila

 

 

 

Hotel dla kotów NASZE KOTY - to tu zapewniamy najlepszą opiekę, wyjątkowe warunki z dala od zgiełku miasta, pośród pięknej przyrody, dzięki czemu gwarantujemy przyjemne spędzenie okresu rozłąki z Opiekunem dla Twojego pupila. 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy